nếu bạn muốn trở nên thành công, hãy luôn tự nhắc nhở bản thân mình câu hỏi, “khác

Nếu bạn muốn trở nên thành công, hãy luôn tự nhắc nhở bản thân mình câu hỏi, “Khác biệt hay là chết?"

Mình luôn có một sự yêu thích, ngưỡng mộ và đặc biệt là khâm phục đối với những doanh nghiệp thuần Việt có thể khởi đầu và thành công như vầy, nó chứng minh cho một chân lý, nếu bạn có đam mê, chịu khó làm việc, tìm tòi sáng tạo và kiên trì với con đường sẽ đi, bạn sẽ thành công, bất chấp bạn ở nơi nào.

Học từ người thành công, không phải là học coi họ làm cái gì rồi bắt chước làm theo y chang vậy, vì mỗi giai đoạn nhu cầu của thị trường sẽ mỗi khác, cái bạn phải học chính là làm sao tìm ra nhu cầu của thị trường và khác biệt của bản thân mình để có thể trám vào chỗ hổng đang có, đó mới là cách để đi đến thành công đúng đắn.

Ví dụ như VnTrip, cái họ đưa ra cho khách hàng là dịch vụ miễn phí đưa đón từ sân bay về khách sạn, điểm khác biệt là đánh đúng vào tâm lý nhu cầu của người tiêu dùng, vì vậy, họ thành công.

Còn bạn, muốn thành công, đừng chỉ tự hỏi bản thân mình có thể làm gì mà hãy hỏi thị trường đang cần gì để chọn cho mình bước đi đúng đắn.