Trước mình định lúc nào đấy sẽ ghé thử Triều Tiên chơi, nghe bảo đời sống bên đó rất lạ, cảnh vật nguyên sơ, lại được xem lễ hội đồng diễn lớn nhất thế giới Arirang. Tuy nhiên vương quốc Kim Ủn ép phải đi tour chứ không cho tự túc. Mình sẽ phải bay qua Bắc Kinh rồi bay tiếp qua Bình Nhưỡng, đến Mandaesun cúi đầu bái kiến Kim Thái Tổ và Kim Thái Tông theo nghi thức mà Lễ Bộ Triều Tiên quy định. Bên đó không có internet, chỉ được truy cập khoảng 20 trang nhảm nhí của Ủn.

Tuy nhiên vấn đề lớn nhất là chi phí. Đi Triều Tiên đắt gấp đôi Hàn Quốc, đắt ngang ngửa đi một bờ nước Mỹ, hoặc Nhật Bản mùa anh đào, hoặc nước Ý La Mã. Có vẻ anh Ủn rất cần tiền nên chém siêu ngọt. Mỗi đồng ngân lượng bạn bỏ ra, có thể sẽ trích một phần vào ngân sách để Ủn xây tên lửa hoặc thử vũ khí hạt nhân nghịch ngợm táy máy. Nên thôi, từ từ cân nhắc đã. 😂

#Loc_opinions

Kính thưa bà con cô bác gần xa

Bên dưới đây là cập nhật mới nhất tình hình ủng hộ chương trình máy phát điện của No-U Thiện Nguyện cho đến hết ngày 22/9/2017. Ngày hôm nay chúng tôi đã có một chuyến đi dài về giáo xứ Thanh Thuỷ để bàn giao máy cho bà con ở đây. Ngoài ra còn một máy nữa cho giáo họ Phú Trịch ven cầu Quảng Hải như các bạn đã biết nếu theo dõi các live stream của chúng tôi. Ngày mai chúng tôi sẽ còn một chút công việc nữa ở một giáo xứ, một trường học. Ngày kia chúng tôi có kế hoạch về Hà Tĩnh vì đã có 2 máy phát nữa đã nằm chờ sẵn ở đây chờ bàn giao. Dù mệt mỏi, nhưng chúng tôi rất vui vì nhận được sự quan tâm ủng hộ và cổ vũ rất nhiệt tình của quý vị gần xa.

Xin trân trọng cảm ơn và xin chúc quý vị ân nhân gần xa được an lành may mắn

____________________________________________

22/09/2017 PHAM THI LAM VA NGUYEN XUAN LIEN UNG HO MUA MAY NO CHO BA CON / TT1726517361 500,000

22/09/2017 ung ho ba con gap thien tai / FT17265196990478 300,000

22/09/2017 (B/O PHAN THI CHAU) TC:VNCN75570.Cho chi gui den ba con bi bao lut / FT17265A01006696 1,000,000

22/09/2017 VO QUOC HUNG UNG HO MUA MAY PHAT DIEN PHUC VU LOC NUOC VUNG LU LUT MIEN TRUNG VAO TK NGUYEN LAN THANG SO TIEN NOP 1000.000 / TT1726507532 1,000,000

22/09/2017 (B/O PHAM TAM) IBPham Tam ung ho dong bao mien Trung, con bao so 10 / FT17265A01004021 2,000,000

22/09/2017 B/O:NGUYEN DUC DUY 995217092251332 - nho anh chuyen dong bao mien trung / FT17265A02000174 500,000

22/09/2017 Ung ho mua may phat dien cho ba con mien trung / FT17265196080630 300,000

21/09/2017 Mua may phat dien gx Du Yen 20,000,000

21/09/2017 Ref nguyen van khanh ct mua may phat dien 40,000,000

21/09/2017 chuyen tien kieu hoi 2,257,700

21/09/2017 (B/O TRANG TRAN) GIUP DO BA CON MIEN TRUNG KHC PHUC HAU QUA BAO LUT / FT17264A01015325 500,000

21/09/2017 may phat dien / FT17264026341610 1,000,000

21/09/2017 (B/O VUONG THI HUONG) TC:VNCN30148.ung ho mua may phat dien mien trung / FT17264A01003200 100,000

21/09/2017 MAI PHUONG THAO SO CMND NOP TIEN VAO TAI KHOAN ND: THAO TERESA CHUYEN TIEN NGUYEN LAN THANG SO TIEN NOP 7000000 / TT1726401171 7,000,000

21/09/2017 Uh / FT17264228676423 80,000

20/09/2017 B/O:DOAN THI THU HABENH VIEN E KHOA DUOCDUYEN HA THANH TRI 995217092003651 - Fb Dung Nguyen ung ho mua may phat dien / FT17263A02001029 500,000

20/09/2017 (B/O NGUYEN THI HUONG) TC:VNCN15826.Huong NM va chu Phung Tran ung ho mien trung bao so 10 / FT17263A01004671 1,000,000

20/09/2017 NGUYEN THANH CONG NOP TIEN CONG TY AN HUNG / TT1726307579 5,000,000

20/09/2017 (B/O NGUYEN CAO THANH TOAI THAO) Chuyen Tien ung ho bao lut mien Trung / FT17263A01003735 500,000

20/09/2017 (B/O NGUYEN HUU TRI) Ung ho mua may phat dien de loc nuoc. Cam on anh. tai KY THUONG VN HOI SO CHINH / FT17263A01003720 300,000

20/09/2017 (B/O DUONG DANG NGA) TC:VNCN00883.Em ung ho mua may phat dien cho ba con mien trung. cam on anh / FT17263A01001216 300,000

20/09/2017 (B/O DAM MY HANH) TC:VNCN03499.Ung ho dong bao mien Trung bi lu lut / FT17263A01000873 500,000

19/09/2017 ung ho dong bao mien Trung con bao so 10 / FT17262940953042 500,000

19/09/2017 DONG HUU DUC SO CMND 024051638 NOP TIEN VAO TAI KHOAN NGUYEN LAN THANG SO TIEN NOP 10022000 / TT1726225959 10,000,000

19/09/2017 (B/O NGUYEN VAN GIANG) TC:VNCN91913.E ung ho mien trung / FT17262A01007728 100,000

19/09/2017 CONG TON SACH UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG / TT1726214338 600,000

19/09/2017 (B/O DO HUU CHUNG) Ung ho MTrung khac phuc thien tai ChargeDetails OUR / FT17262A01007204 1,000,000

19/09/2017 (B/O NGUYEN HONG ANH) TC:VNCN89982.Quy Vong Tay Yeu Thuong ung ho mien Trung / FT17262A01007191 5,000,000

19/09/2017 nho anh Thang ung ho dong bao mien trung / FT17262124420108 1,000,000

19/09/2017 (B/O VU DUC THANH) TC:VNCN85000.CT ung ho dong bao mien Trung / FT17262A01005056 1,000,000

19/09/2017 (B/O Ms DOAN HUONG GIANG) UNG HO MIEN TRUNG / FT17262A01004854 500,000

19/09/2017 (B/O NGUYEN VAN HAI) CHUYEN TIEN (NGUYEN LAN THANG) / FT17262A01004218 60,000,000

19/09/2017 B/O:NGUYEN MINH HAI 995217091902002 - NHO BAC CHUYEN GIUP UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG / FT17262A02000509 500,000

19/09/2017 B/O:0237711840936839797 TRAN THI NGOC MINH NOP TIEN UNG HOMIEN TRUNG / FT17262A02000442 5,000,000

19/09/2017 B/O:TRAN KHANH LY gop tien ung ho mua may phat diencho vung lu lut mien trung 2017 NHH: NH Ky Thuong HOI SO CHINH Ha Noi / FT17262A02000207 200,000

19/09/2017 (B/O CHU THI TUYET NHUNG) TC:MBVP878503.MBVCB13068229.uh Mien Trung.CT tu 0731000668043 toi 13810131557011 nguyen lan thang Techcombank - NHTMCP Ky Thuong VN / FT17262A01001398 200,000

19/09/2017 Cuu tro Lu Lut / FT17262755031694 1,000,000

18/09/2017 Ung ho bao lut mien trung / FT17261785067907 500,000

18/09/2017 (B/O TRAN THI YEN) TC:VNCN67735.Ung ho ba con vung lu / FT17261A01013443 500,000

18/09/2017 (B/O NGUYEN THI MINH THU) TC:VNCN65454.Thien nguyen cuu tro mien trung / FT17261A01012039 300,000

18/09/2017 Gia dinh be An Nhien, nho bac Ke gu i cho dong bao mien trung. / FT17261206308266 1,000,000

18/09/2017 (B/O NGUYEN THU HANG) Gui anh Nguyen Lan ThangChuyen tien giup dong bao Mien Trung nan nhan con bao so 10 ChargeDetails OUR / FT17261A01010800 10,000,000

18/09/2017 ung ho dong bao mien trung fb Le Th ai hoc / FT17261699090758 1,000,000

18/09/2017 UONG DINH DO HIEP SO CMND 022684079 UNG HO NAN NHAN BAO LUT / TT1726112046 1,000,000

18/09/2017 NGUYEN DUC GIANG SO CMND 012691656 NOP TIEN LAM TU THIEN CHO NGUYEN LAN THANG SO TIEN NOP 500000 / TT1726111196 500,000

18/09/2017 (B/O PHAM DUC LAN) TC:VNCN46805.Gui anh Thang - Ho tro dong bao mien Trung - Con bao so 10 / FT17261A01003299 1,000,000

18/09/2017 (B/O PHAM TRUNG HIEU) TC:MBVP722415.MBVCB12824274.e ung ho dong bao lu lut a. cam on a nhieu a..CT tu 0491000115680 toi 13810131557011 nguyen lan thang Techcombank - NHTMCP Ky Thuong VN / FT17261A01003248 200,000

18/09/2017 (B/O NGUYEN THI DIEU LINH) TC:MBVP789393.MBVCB12933367.Phuong Dinh ung ho dong bao mien trung.CT tu 0441000743217 toi 13810131557011 Nguyen Lan Thang Techcombank - NHTMCP Ky Thuong VN / FT17261A01003339 1,000,000

18/09/2017 (B/O PHAM VAN TUAN) TC:MBVP722295.MBVCB12824074.Ung ho ba con mien trung.CT tu 0451000405651 toi 13810131557011 Nguyen Lan Thang Techcombank - NHTMCP Ky Thuong VN / FT17261A01002785 1,000,000

18/09/2017 Ung ho mien trung / FT17261271390371 1,000,000

18/09/2017 Ung ho mua may phat dien. Cam on an h. / FT17261803030526 200,000

18/09/2017 Ung ho ba con mien Trung / FT17261735509736 500,000

18/09/2017 NGUYEN THI MINH SO CMND 010733085 NOP TIEN VAO TAI KHOAN NGUYEN LAN THANG SO TIEN NOP 1000000 / TT1726103196 1,000,000

18/09/2017 NGUYEN TUAN NAM SO CMND 022043092 NOP TIEN VAO TAI KHOAN NGUYEN LAN THANG SO TIEN NOP 522000 PHI NGUOI NOP CHIU / TT1726102139 500,000

18/09/2017 PHAN THE CHINH CHUYEN KHOAN CHO NGUYEN LAN THANG QUA ATM SO THE 970407...8257 NGAY 18/09/2017 / FT17261064868724 1,000,000

16/09/2017 DANG THAI SON SO CMND 191549594 NOP TIEN VAO TAI KHOAN NGUYEN LAN THANG SO TIEN NOP 5022000 / TT1725908063 5,000,000

BỚT ĐI VÀI TIẾNG THỞ DÀI KHI LƯỚT FACEBOOK

Thảng hoặc, tôi gặp trên những dòng chia sẻ, bình luận những lời cay nghiệt. Có khi là từ một người phụ nữ bị tình phụ. Có khi là từ một cậu trai thất thế. Lại có khi là một anh đàn ông bị cuộc đời quăng quật đến bầm dập. Cũng có lúc là một chị phụ nữ nhiều năm rồi nín nhịn, nuốt cục tức để sống qua ngày… Ai cũng có những lý do để biện giải cho mình khi họ buông ra những lời cay độc. Tôi biết, biết chứ! Chúng ta vốn chẳng có mấy người được mãn nguyện trong cuộc đời này. Bé thì bị cha mẹ áp đặt. Đi học thì bị thầy cô đưa vào khuôn khổ. Đi làm thì bị sếp chèn ép- đồng nghiệp chơi xấu hoặc cướp công. Có khi yêu, là yêu tha thiết một ai đó, lại bị dối lừa, phụ bạc. Hoặc có khi yêu một người nhưng họ lại coi rẻ mình, khinh miệt mình… Là còn chưa kể, đọc trên báo chí, trên mạng xã hội thấy cuộc đời này sao mà kinh hãi quá thể? Người ta sẵn sàng chém nhau đến chết chỉ vì một cái nhìn bị coi là nhìn đểu. Những vị quan hống hách, dối trên lừa dưới, gom góp đủ mọi lợi ích cho mình. Rồi đến cả đi họp phụ huynh, cái ban phụ huynh nhiều khi cũng trở thành cánh tay nối dài của trường, lạm thu các kiểu, hình thành thứ gọi là BOT giáo dục…

Kể ra chuyện xấu xa đang xảy ra trong cuộc sống thường ngày thật dễ hơn việc giải một bài toán tiểu học. Nhìn đâu chúng ta cũng thấy những điều tệ hại. Người dối gạt người. Người đối xử với người nhiều khi còn tệ hại hơn cả đối xử với một con chó cưng. Nhìn lỗi của người khác luôn dễ hơn nhiều so với nhìn lỗi của mình.

Nhưng. Trời ơi, nếu chúng ta cứ sống như thế, cứ nhìn cuộc đời như thế liệu cuộc đời nhờ thế mà tốt đẹp hơn không? Những người nhân danh điều gì chả rõ nữa mà hàng ngày vào FB của MC Phan Anh lặp đi lặp lại lời chua cay độc về số tiền từ thiện. Như thể phải nói vậy, thật cay độc, thì mới sống được, mới tồn tại được vậy. Những người nhân danh điều gì chả rõ nữa mà cứ bạ đâu cũng phải buông đôi lời bình luận văng phụ khoa ầm ĩ. Như thể trên miệng họ mọc sẵn những thứ phụ khoa ấy vậy. Những người nhân danh điều gì chả rõ nữa, bình phẩm cái này, chê bai cái nọ kiểu “cái thằng ấy hồi cấp 1 học ngu như chó ấy”, hay “ối dào, đàn bà thì chỉ thế thôi” hoặc “nhìn cái bản mặt là biết lưu manh rồi”… Bình phẩm, thoá mạ, công kích để cho sướng mồm.

Tôi từng nghĩ rằng sau những lời thoá mạ kia, công kích nọ là một con người chất chứa quá nhiều thương đau, áp bức. Nghĩ như thế để không bực mình, không giận dữ. Nhưng hoá ra, đôi khi, có những người vốn chẳng phải thế. Họ thích thì họ nói thôi. Bởi họ thấy những người xung quanh họ là thế. Bố họ cũng thế. Mẹ họ cũng thế. Họ hàng bạn bè xung quanh họ cũng thế. Nên họ cũng thế. Như một tập quán. Như một thói quen. Bầy đàn.

Tôi chẳng có lời khuyên gì cho họ cả đâu. Vì sự tử tế vốn là một lựa chọn. Chỉ là họ không lựa chọn sự tử tế. Hoặc với họ, sự tử tế được hiểu theo một nghĩa khác- phải như thế mới là tử tế. Còn những kẻ nói văn vẻ như tôi chỉ là sự tử tế giả cầy. Chắc vậy! Nên thôi, tôi chẳng có lời khuyên nào sất. Chỉ là mỗi chúng ta đều đang đứng ở phe mà chúng ta tin. Tôi ở phe học cách không phán xét, không làm những gì mà tôi không muốn người khác sẽ đối xử lại với mình như thế. Tôi chọn cách để con mình, rất gần thôi, đọc được những gì bố nó viết, bố nó nói, bố nó bình luận, mà không xấu hổ hoặc nếu chúng làm theo bố chúng thì những điều đó không gây ảnh hưởng xấu đến người khác. Tôi tin vào khẩu nghiệp.

Hôm nay, đã lại cuối tuần rồi! Bớt đi vài người bạn trong friendlist khác mình đi để mỗi lần lướt newsfeed không phải thở dài vậy!

Hoàng Anh Tú

Biết nói sao nhỉ.

- Sau Mẹ thì có lẽ đây là người phụ nữ thứ 2 mà tôi thầm ngưỡng mộ.

-1 người phụ nữ sinh 3 đứa con nhưng ở bụng không có lấy 1 vết dạn bụng.

- Và tôi ngưỡng mộ hơn hết là tình yêu chị dành cho các con. Yêu con, ai cũng Yêu - nhưng em thích cách yêu con và chăm sóc con, định hướng cuộc sống cho con cái theo cách của chị.

- Phải thú thật thật, tôi tiếp xúc với thừa Một Nghìn Lẻ Một Người Phụ Nữ đã có gia đình và có con , nhưng không ai tỉ mỉ như chị cả. Nhà chị 3 nhóc nhưng mỗi đứa một tính, không nhóc nào giống nhóc nào cả. Trông tụi nó cũng đủ mệt rồi chứ không nói đến uốn nắn lũ nhóc trưởng thành .

-Có lần chị kể :" tụi nhóc nhà chị mỗi đứa một tính , như Bo cá tính, thì gọi là ... ( đoạn này không nhớ 🤣🤣🤣) khi Bo ngủ dậy chị phải thúc nó là ...( lại không nhớ 🤣🤣🤣) . Còn Bin tình cảm nhẹ nhàng thuộc kiểu ấm áp , khi gọi dậy buổi sáng thì vuốt ve à ơi ...( em không nhớ chi tiết được🤣🤣🤣) . Còn Pooh tinh nghịch .... ( đoạn này nhớ mang máng thế thôi) " . Qua đây không chỉ mình mà các bạn cũng thấy là chị ấy chú ý đến bọn nhóc như nào .

- Nói chung là ngưỡng mộ ghê lắm. Và sau này em hi vọng bản thân có đủ hiểu biết và sự kiên nhẫn để Xây Dựng Tác Phẩm của bản thân tốt như chị.

Mãi yêu❤❤❤

P/s: Chị nên chia sẻ lên fb nhiều hơn để không gặp nhau em vẫn được ngắm ngía cách dạy con của chị❤

'CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN' - CHÍNH TRỊ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Phạm Đoan Trang là một nhà báo, một nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, đã từng bị "tẩn" cho què cả đôi chân, phải ngồi xe lăn, phải chống nạn, nhưng điều đó không làm Cô chấp nhận ngồi trong căn phòng "chính trị sa-lông", mà vẫn đứng lên và đi ra ngoài bằng đôi chân khập khiễn tiếp bước mở lối... "chính trị bình dân".

"Chính trị bình dân" là chính trị dành cho tất cả mọi người. Nó không phân biệt địa vị xã hội, trình độ học thức, sắc tộc hay tôn giáo...mà bất kỳ ai là một con người cũng đều bị chính trị chính phối và tác động từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi.

Chính trị bình dân là những câu chuyện đời thật mà mọi người đang phải đối diện. Chẳng hạn, khi bạn sanh con, con bạn bị nằm ngoài hành lang xếp lớp như cá mòi. Khi bạn đang ở yên lành trong ngôi nhà của mình thì một nhóm người đến đưa ra một quyết định thu hồi đất và dí cho bạn một số tiền nhỏ rồi yêu cầu bạn hãy rời chỗ khác để lại mảnh đất này cho họ, nếu chống đối bạn sẽ bị bắt. Bạn chạy xe ngoài đường, đụng phải các trạm BOT thu phí chặn lại yêu cầu bạn đóng tiền dù bạn không đi đường do họ xây dựng. Cho đến khi người thân của bạn qua đời, muốn an táng thì cũng phải đợi xin được giấy phép... Đây là một số nhỏ trong số vô vàng vấn nạn chính trị mà bạn đang phải đối mặt mỗi ngày.

Những vấn nạn mà bạn đang gặp phải hàng ngày không phải thuộc về lỗi của bạn, mà đó là lỗi từ chính trị mà ra, từ trong các chính sách chính trị và sự thi hành chính trị. Vấn đề là bạn có cảm nhận được hay dành sự quan tâm đúng mức để tìm hiểu nó hay không mà thôi.

Chính trị - như là một món ăn mỗi ngày mà bạn phải nuốt chúng dù muốn hay không, nhưng chắc chắn rằng nó không phải là một món cao lương mỹ vị gì mà giới bình dân không thể nếm thử. Bạn chắc chắn sẽ được nếm mùi vị của nó dù bạn là ai, vấn đề là nó sẽ thơm ngon hay đắng ngét đối với bạn mà thôi. Tất cả phong vị của nó sẽ phụ thuộc vào sự cảm nhận của bạn và đòi hỏi bạn buộc phải tham gia vào quy trình chế biến nó nếu muốn nó thơm ngon.

Đây cũng là điều mà nhà hoạt động Phạm Đoan Trang muốn chuyển tải đến mọi người qua quyển sách "Chính trị bình dân" do cô viết, được Nhà xuất bản Giấy Vụn phát hành vào ngày hôm nay. Quyển sách cũng chính là những trăn trở mà tác giả muốn chia sẻ kinh nghiệm với chúng ta sau nhiều năm lăn lộn đi đấu tranh trên mọi nẻo đường đến nỗi... "bị què" cả đôi chân.

Âu đó cũng là hậu quả của những bước đi khai sáng chính trị mà những người tiên phong dũng cảm thường phải trả giá. Không gì bằng những kinh nghiệm từ chính người trả giá đắt cho lý tưởng của họ để họ đút kết kinh nghiệm chia sẽ với chúng ta, đặc biệt là dành cho các nhà hoạt động trẻ đang dấn thân cho nền chính trị dân chủ.

Dưới ngòi bút dí dỏm của tác giả, từ các vấn đề chính trị khô khang lại trở nên gần gũi, dể hiểu và thú vị bởi cái nhìn của người trong cuộc, đem lại cho bạn đọc những kiến thức rất cơ bản về chính trị để từ đó mọi người có thể cảm nhận và tham gia vào quy trình chế biến món ăn chính trị thành một "đặc sản" phù hợp với khẩu vị của mình.

Sách xuất bản được bày bán trên trang Amazon.com, nếu mua quyển sách là sự xa hoa đối với bạn, hãy liên lạc trực tiếp với tác giả. Vì đây là "Chính trị bình dân" - Chính trị dành cho tất cả mọi người!

Nếu bạn quan tâm đến chính trị, và nhất là yêu mến nhà báo Phạm Đoan Trang, hãy đọc cuốn sách "Chính trị bình dân" cô ấy viết nhé. Cảm ơn bạn.

"Sau đây là những lời tâm tình của Pham Doan Trang dành cho bạn.

NẾU CÓ YÊU TÔI…

… Thì xin hãy đọc cuốn sách này, “Chính trị bình dân”.

Ngay từ khi mới tham gia phong trào dân chủ, tôi đã có mong mỏi là phải làm sao để xóa bỏ được sự thiếu hụt kiến thức của mình, phải làm sao hiểu được chính trị học căn bản. Sau khi may mắn nắm được một số kiến thức sơ đẳng, tôi lại cảm thấy bị thôi thúc phải chia sẻ chúng với mọi người, nhất là những người trẻ tham gia hoạt động xã hội, đấu tranh vì dân chủ-nhân quyền cho Việt Nam. Họ mới chính là tài sản quý nhất của đất nước; tương lai Việt Nam nằm trong tay họ.

Với tất cả những niềm mong mỏi, tôi viết cuốn sách “Chính trị bình dân”, 502 trang này. Đây không phải là một công trình nghiên cứu mang tính chất hàn lâm, học thuật, cũng không phải một tác phẩm nghệ thuật với những sáng tạo và thử nghiệm. Tôi cố gắng để nó là một cuốn sách nhập môn, đem lại cho bạn đọc những kiến thức cực kỳ căn bản về chính trị (tất nhiên là cũng xen kẽ một vài kiến thức sâu hơn mức căn bản). Quan trọng hơn, tôi cố gắng để làm cho nó dễ hiểu và thú vị nhất, để góp phần đánh tan cái định kiến tai hại “chính trị là xấu xa, thủ đoạn” ở bạn đọc Việt Nam.

Nếu có gì phải nói thêm về hoàn cảnh ra đời cuốn sách thì, tôi đã viết nó trong những ngày bị canh chặt ở Hà Nội, đến mức không thể đi đâu, làm gì được, và luôn cảm thấy khó thở - nghĩa đen. Có những ngày trước cửa nhà tôi luôn đầy những thanh niên bịt mặt đứng, ngồi vạ vật, ánh mắt nhìn tôi không chút thân thiện. Ở một nơi khác, sếp của họ, ngồi phòng lạnh, đang chỉ đạo họ theo dõi “đối tượng” chặt chẽ, nghiên cứu thói quen, lịch làm việc hàng ngày, đường đi lối lại vào nhà và cách bài trí đồ đạc trong nhà…

Đã có những ngày mà, nếu không có cây đàn guitar luôn đặt ở bên, có lẽ tôi đã phát điên, ít nhất cũng stress nặng.

Tuy nhiên, với tôi, tất cả những cái đó không quan trọng; điều quan trọng là càng có nhiều người đọc cuốn sách càng tốt.

Vì vậy, NẾU CÓ YÊU TÔI, XIN BẠN HÃY ĐỌC CUỐN SÁCH NÀY.

Các bạn có thể mua sách qua Amazon (mức giá là do Amazon đặt, tôi biết là khá cao), hoặc liên hệ trực tiếp với tác giả.

Nếu bạn là sinh viên, tôi sẽ rất vui được tặng sách cho bạn.

Nếu có anh công an, an ninh nào hỏi bạn về cuốn sách, hãy nói với họ rằng đó là sách do tôi viết, và tôi sẵn sàng trao đổi với họ trên tư cách tác giả với độc giả. Tác giả không sợ thì các bạn chẳng có gì phải ngại cả.

Cảm ơn các bạn nhiều".

SUY NGHĨ VỀ MỘT NHẬN ĐỊNH .

Chiến tranh Triều Tiên là cuộc chiến xảy ra và kéo dài từ giữa năm 1950 đến năm 1953 trên bán đảo Triều Tiên bị chia cắt vì sự chiếm đóng tạm thời của Liên Xô và Hoa Kỳ. Chiến sự được châm ngòi vào ngày 25 tháng 6 năm 1950 khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Triều Tiên) tấn công Đại Hàn Dân quốc (Nam Triều Tiên). Từ một cuộc chiến quy mô nhỏ giữa hai lực lượng đối nghịch trên bán đảo Triều Tiên, quy mô cuộc chiến đã trở nên lớn khi lực lượng của Liên hiệp quốc được Hoa Kỳ lãnh đạo đã can thiệp kịp thời và đẩy quân bắc Triều Tiên đến bờ sông Áp Lục.

Việc Mỹ tham chiến có một số lý do như sau. Harry Truman là tổng thống thuộc Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đang bị nhiều áp lực từ trong nước vì quá nhẹ tay đối với các nước theo chủ nghĩa cộng sản. Trong số những người gây áp lực với tổng thống có Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa là Joseph McCarthy, đặc biệt gay gắt nhất là những người tố cáo Đảng Dân chủ đã làm mất Trung Hoa vào tay cộng sản. Sự can thiệp quân sự cũng là một việc áp dụng quan trọng học thuyết mới có tên là Học thuyết Truman, chủ trương chống đối lại chủ nghĩa cộng sản ở bất cứ nơi đâu mà nó tìm cách mở rộng. Những bài học của Hiệp ước Munich năm 1938 cũng có ảnh hưởng đến quyết định của Washington, khiến họ tin rằng nhân nhượng các quốc gia hiếu chiến chỉ khuyến khích thêm những hành động bành trướng.

Quân đoàn 10 của Mỹ đổ bộ từ biển vào bờ tại Wonsan và Iwon. Hai nơi này đã bị quân đội Nam Triều Tiên tiến công trên bộ chiếm được. Các lực lượng còn lại của Hoa Kỳ sát cánh với quân Nam Triều Tiên tiến quân theo phía bờ tây của Triều Tiên và chiếm được Bình Nhưỡng ngày 19 tháng 10. Đến cuối tháng 10, quân đội Bắc Triều Tiên tan rã nhanh chóng.

Câu hỏi đặt ra là nếu không có sự tham gia của quân đội Mỹ nhân dân Hàn Quốc có nhanh chóng đẩy lùi được quân cộng sản Bắc Triều Tiên hay không? Hay là có thể giờ này Nam Bắc Triều Tiên đã thống nhất như Việt Nam ?

Một vấn đề nữa đặt ra là sau thế chiến thứ hai, khi chấp nhận một bản hiến pháp dân chủ do thống tướng Mac Arthur áp đặt , nước Nhật cũng đã đưa vào hiến pháp việc hủy bỏ quyền tuyên bố chiến tranh. Lý do là vì họ đã có quân đội Mỹ bảo hộ. Việc Mỹ đóng quân trên đất Nhật và Hàn Quốc đã giúp hai nước này tiết kiệm rất nhiều ngân sách cho quốc phòng. Họ không còn cần thiết chạy đua vũ trang với Liên Xô và Trung Quốc vì đã có những vũ khí tối tân của quân đội Mỹ.

Ngân sách này họ dùng để tạo ra các tập đoàn xe hơi, đồ điện tử...để cạnh tranh với các thương hiệu toàn cầu. Chính nhờ chấp nhận quân đội Mỹ đóng quân trên đất nước họ đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Và giờ đây khi Trump lên họ đang lo ngại là Trump sẽ bắt họ trả thiền cho các chi phí nuôi quân đội Mỹ trên đất nước họ.

Do đó nhận định của ông Diệm là rất vô lý khi so sánh với cuộc chiến tranh Triều Tiên. Tại sao quân đội Mỹ tham gia chiến tranh Triều Tiên lại đạt được thắng lợi . Vì nhân dân Triều Tiên không dại làm bia chết thế cho cộng sản như dân Việt Nam. Vậy thì vấn đề là ở dân trí của dân Việt Nam chứ không phải là do sự có mặt của quân đội Mỹ. Tại sao sau khi kết thúc thế chiến dân Nhật coi lính Mỹ là kẻ thù nhưng sau đó họ chẳng thèm đánh bom, đặt mìn, khủng bố lính Mỹ . Trái lại ngày thống tướng Arthur rời Nhật hàng triệu người lại đến đưa tiễn trong nước mắt. Nhiều người phụ nữ Nhật còn nói rằng "Tôi sẵn sàng sinh con cho ngài "? Tại sao? Có phải vì dân Nhật khôn hơn không ?

Nếu chấp nhận Mỹ đóng quân trên đất Nam Việt Nam 42 năm nay thì Biển Đông, Hoàng Trường Sa đã không rơi vào tay Trung Quốc và miền Nam cũng tiết kiệm biết bao chi phí cho quân đội để dành xây dựng đất nước.

Bởi vậy không hiểu sao một nhận định như vậy mà có rất nhiều người đồng tình. Bởi lẻ họ không hiểu là Mỹ đến Việt Nam không phải để xâm lược mà để bảo vệ dân chủ chống độc tài.

Dân không biết điều này thì thì phải nói cho họ biết chứ không thể dùng đó làm một cái cớ để từ chối việc Mỹ đưa quân vào Việt Nam cũng như đã từng đưa quân vào Nhật, Hàn.

Chờ thông tin xem ông này tên gì, giữ chức vụ gì trong đại sứ quán VN tại Đức. ================= Vụ Trịnh Xuân Thanh: Đức trục xuất tiếp cán bộ ngoại giao Việt Nam trong vòng 48 giờ

Trong cuộc họp báo Liên bang ngày hôm nay, Chính phủ Đức đã phát lệnh trục xuất tiếp một cán bộ ĐSQ VN ở Berlin trong vòng 48 giờ.

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Đức trục xuất tiếp cán bộ ngoại giao Việt Nam trong vòng 48 giờ

Hôm nay, 22.9 trong cuộc họp báo Liên bang vầ vụ Trịnh Xuân Thanh, phát ngôn viên Chính phủ Đức ông Breul đã đưa ra thông tin về việc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh của Viêt Nam đã gửi một bức thư hồi đáp cho Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel để giải thích về vụ việc Trịnh Xuân Thanh. Phát biểu thẳng thắn trong buổi họp báo, ông Breul đưa ra quan điểm `` không thể chấp nhận hành động coi thường pháp luật Đức và quốc tế khi Việt Nam cho mật vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Chính phủ chúng tôi đã ra lệnh trục xuất ngay 1 cán bộ ngoại giao của Việt Nam ở Berlin và tiếp tục bảo lưu các hành động tiếp theo đối với Việt Nam ``

( Thoibao.de sẽ tiếp tục đưa tin chi tiết về vụ việc này )

Trung Khoa – Thoibao.de

Về chuyện lên báo lên chí

Mỗi lần lên báo hay những gì như thế, tôi thường thấy bạn bè comment chúc mừng hay đại loại coi đó là việc to tát.

Nào, nó chỉ là việc bình thường, giống như mấy tay tham nhũng chường mặt lên báo thôi. Nó là vẫn đề truyền tải thông tin, báo là phương tiện đưa đến độc giả những thứ tờ báo muốn người mua đọc.

Tôi là người “bình dị” (chắc thua mỗi cụ Hồ trong truyền thuyết :v ), luôn tỏ ra thô lỗ, cộc cằn, khó ưa, với những bài báo viết về mình tôi thường đề nghị cho xem draft để chỉnh sửa trước khi xuất bản. Và tôi thường đề nghị (đôi khi là xin xỏ) làm ơn - hãy bỏ đi những mỹ từ, sự khoe mẽ, kể lể, màu mè hay những gì tương tự.

Bài báo này cũng thế, và bài báo nào cũng thế thôi. Đây đã làn lần XX lên báo và ti vi rồi, quan điểm của tôi là hướng tới hạn chế tuyệt đối, trừ bất khả kháng.

Link online của bài báo khi sáng, cho những ai muốn tiết kiệm 4.000 mua báo giấy (bọn kiết lị😎)

Khùng quá, haha

Lãnh đạo VN liều lĩnh hay thiếu hiểu biết? Có biết trước hậu quả khôn lường này không? ... "Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc áp dụng quy trình tố tụng theo nguyên tắc pháp quyền đối với ông Trịnh Xuân Thanh và có sự tham dự của các quan sát viên quốc tế. Vì lí do cho tới nay phía Việt Nam hoàn toàn không đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi cũng như không thừa nhận việc vi phạm pháp luật và phá vỡ lòng tin nên chúng tôi buộc phải áp dụng các biện pháp tiếp theo. Vì vậy, ngày hôm qua, trong buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại trụ sở Bộ Ngoại giao chúng tôi đã thông báo với phía Việt Nam về việc sẽ tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi đã quyết định trục xuất thêm một cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam. Người này có 4 tuần để cùng gia đình rời khỏi nước Đức.

Chúng tôi mong đợi rằng phía Việt Nam sẽ thực hiện các yêu cầu của phía Đức. Phía Việt Nam biết làm thế nào để có thể khôi phục lại mối quan hệ song phương và khắc phục việc vi phạm pháp luật và phá vỡ lòng tin.'' (Phát biểu của phát ngôn viên bộ Ngoại giao Đức)

http://m.vietnam.diplo.de/Vertretung/vietnam/vi/04-Politik/04-00_20Pol_20Artikel_20aktuell/170922_20Statement_20TXT_2022.9_20VNM.html