nói lui nói tới, nói ngược nói xuôi, lý lẽ lý liếc, ngụy biện ngụy biếc, khoa học

Nói lui nói tới, nói ngược nói xuôi, lý lẽ lý liếc, ngụy biện ngụy biếc, khoa học khoa hiếc chi thì vẫn là cái bìa sách phải không ạ? Viết một trang hay rặn ra 100 trang thì vẫn loanh quanh tung tăng trên cái bìa sách thôi phải không ạ? Đừng có ra vẻ khoa học dọa dẫm thiên hạ các vị ạ, các vị nói, đừng nhìn vào tên đề tài luận án tiến sĩ này mà đánh giá, hãy để các nhà khoa học đánh giá, đánh giá gì thì cũng chỉ là cái bìa sách, ở cái bìa sách phải không ạ? Tôi nghĩ nghiên cứu sinh hạn chế tầm, hạn chế trí, nhầm giữa một luận án khoa học tiến sĩ với một bài báo coi như khoa học, buông, nhưng các vị của hội đồng cũng hùng hồn phát biểu, xuôi biện, phản biện để bỏ phiếu 100% cho nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sĩ đề tài này thì tôi nói thật, các vị cũng chỉ là cái bìa thôi, rỗng nội dung.

Tác giả