Giếng Vua Gia Long đã được bán cho Sun Group?

Giếng Vua Gia Long đã được bán cho Sun Group?

Phú Quốc có một di tích lịch sử được nhiều người Việt từ khắp nơi viếng thăm, đó là Giếng Vua Gia Long (người dân bản xứ gọi là Giếng Tiên).

Giếng Tiên hiện tại nằm gần khu vực tập đoàn Sun Group được giao đất xây dự án villas cao cấp. Để bảo mật công trình xây dựng của mình, Sun Group ngang nhiên cho bảo vệ chặn đường đi vào di tích lịch sử Giếng Tiên.

Không một ai được phép đến viếng, bất kể di tích này không thuộc đất của Sun Group, và việc thăm viếng đó càng đương nhiên không bị luật pháp cấm đoán. Hay Giếng Vua Gia Long đã được bán cho Sun Group?

Sun Group quả nhiên đã chứng tỏ quyền uy bao trùm của mình khi biến một di tích lịch sử thành của riêng, mà chính quyền sở tại mặc nhiên thừa nhận. Lãnh địa của Sun Group nay có những luật lệ riêng vượt lên trên luật pháp quốc gia.

Ở Việt Nam thời hiện đại vẫn có những lãnh chúa tung hoành một cõi như thế bởi cách tung tiền của họ. Họ không chỉ chiếm đất, phương tiện truyền thông, mà còn khuynh loát cả những vấn đề chính trị.