chửi trump thì sao?!

Chửi Trump thì sao?!

Mình có quen ông kia làm... tuyên giáo. Có đận đi Mỹ cũng lãnh đạo, bọn Mỹ hỏi đểu ổng về chuyện tự do ngôn luận, bảo: "Ở Mỹ bọn tao, rất tự do, thích chửi tổng thống thì chửi, ra trước cửa Nhà trắnc chửi 'DM thằng Trăm!' cũng chả làm sao". Bên VN mày chắc khó hả, nghe nói chửi phát là... lên đồn luôn phải không?". Ông kia bảo "Đóe đâu! Mày về HN, ra trước nhà vàng chửi "DM thằng Trăm" cũng thoải mái luôn, ai thèm làm gì! Hehe...

Mà đúng thật! Hôm kia lúc đi chụp lễ đón Trump ở Nhà vàng, sau đấy mình phải vác máy, thang chạy thục mạng sang Nguyễn Cảnh Chân để đợi Trump qua thăm anh Cả. Mệt đứt hơi, vừa chạy mình cũng vừa chửi "Đ... con vợ mày Trăm! Đ... con gái mày Trăm!" . Chả làm sao cả! Rất tự do ngôn luận.

Thế mà em Khôi mới đòi piss on Trăm mà bò đỏ, bò vàng đã loạn lên chửi bới cô ấy. Bố bọn điên! Chửi Trăm thì sao?! Dân Mỹ chửi ầm ầm, nhất là những người thích Obama, Hilary (trong ấy có mình).

Mà lạ cái thói cuồng lãnh tụ các nước lớn của một bộ phận dân mạng nước ta thật! Mà trái ý phát là là rồ lên như mả tổ bị động vậy! ĐM!!!