Chú Bảy!

Chú Bảy!

Đồng chí Trung uý Cảnh sát Giao thông Cần Thơ, đồng chí đã lầm rồi.

Đáng lẽ khi chú Bảy Trung tướng sai, đồng chí phải xin lỗi chú Bảy Trung tướng.

Đáng lẽ khi chú Bảy Trung tướng không xuống xe, đồng chí phải chịu khó lên xe.

Đáng lẽ khi chú Bảy Trung tướng chửi thề, đồng chí phải khoanh tay lấy sổ ghi chép đầy đủ.

Đáng lẽ khi chú Bảy Trung tướng đòi cắt chức đồng chí Giám đốc Công an Thành phố, đồng chí phải nhắn tin báo cáo lãnh đạo ngay. Chuyện chức vụ là chuyện không đùa được.

Đáng lẽ khi chú Bảy Trung tướng say, đồng chí phải mua nước chanh nóng ít đường cho chú Bảy Trung tướng uống.

Cuối cùng, đồng chí phải nấu nước xông hơi cạo gió giải say cho chú Bảy Trung tướng, rồi kính cẩn tiễn chú Bảy Trung tướng đi.

Đằng này, đồng chí lại để nhân dân quay phim lại tạo cơ hội cho thế lực thù địch hiểu sai, lấy chuyện lẻ tẻ để bôi nhọ đất nước.

Đồng chí khiến Hữu buồn lắm, chú Bảy Trung tướng cả đời hy sinh cho nhung lụa rồi, nay chửi đồng chí thêm xíu thì có gì đâu?!

Còn chú Bảy Trung tướng nữa, chú Bảy Trung tướng già rồi, uống rượu ít thôi để giữ gìn sức khỏe. Chú Bảy phải biết sức khỏe của chú chính là sức khỏe của nhân dân chứ, chú còn khỏe ngày nào thì nhân dân còn mừng đến sml ngày đó chứ.

Hữu chính thức phê bình nghiêm khắc chú Bảy!