Chị Trang, lại đây Hữu bảo!

Chị Trang, lại đây Hữu bảo!

Chị Lê Mai Trang, lẽ đâu chuyện của chị thôi cho qua cũng được, còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn. Thế nhưng hôm nay đột nhiên chị nói đại ý, "Sự việc không còn là cá nhân chị nữa mà có một âm mưu bôi nhọ chính quyền". Không chỉ ảnh hưởng đến chị mà còn ảnh hưởng đến UBND Quận Thanh Xuân.

Chị Trang ạ, đang trong đợt chấn chỉnh cán bộ, học tập theo tấm gương đạo đức lãnh tụ Hồ Chí Minh. Mà với tư cách là Phó Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân (Hà Nội), chị phải nằm lòng lời Bác dạy, người cán bộ phải biết tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, phải hết sức răn mình sửa đổi trong mọi tình huống.

Nay chị đã sai, lẽ ra chị phải thức rõ chính chị đã khiến uy tín của chính quyền bị ảnh hưởng. Lý ra không cần đến chỉ đạo của lãnh đạo Quận, chị phải tự biết cất lời xin lỗi công luận.

Đằng này, chị vẫn hằn sâu tư duy phong kiến thực dân thối nát sa đọa, chị dựng lên cả một thuyết âm mưu để đổ vấy. Chị đan tâm đánh bùn sang ao, chị đang có âm mưu lấy tập thể để che giấu đi cái sai của chị.

Chị làm như vậy, chị tự vấn lương tâm mình, chị thấy chị có lỗi với tổ chức không? Chị thấy chị có lỗi với lãnh đạo, Đảng ủy Quận Thanh Xuân hay không?

Chị đừng làm khó lãnh đạo Thủ đô nữa, chị xin về hưu sớm đi. Chị thích hợp với vai trò buôn bán hơn là Phó Chủ tịch Quận phụ trách Văn hoá Xã hội.

Chị nghe lời Hữu lần này, ngày rộng tháng dài, chị còn cơ hội làm người tử tế!