Cần xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đối với tướng về hưu

Biết tin ai bây giờ giữa một bên là vị tướng đã về hưu và một bên là CSGT . Đọc bài của bạn FB thì thấy tướng sai , đọc báo thì mỗi báo viết một khác ...

CẦN PHẢI XỬ LÝ HÀNH VI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ ĐỐI VỚI TƯỚNG VỀ HƯU.

Đất nước còn nhưng vị tướng đã nghỉ hưu vẫn coi thường pháp luật như thế này thì làm sao xây dựng được "Nhà nước pháp quyền" lấy pháp luật làm trọng (?)

Đây là vị tướng đã nghỉ hưu mà còn cắt chức được Giám đốc Công An đương nhiệm. Vậy, thời "tướng" còn quyền trong tay không biết ông cắt chức bao nhiêu người dám đụng tới ông "tướng" đây.

Không hiểu sao mà vị tướng này lọt được vào Uỷ ban kiểm tra quân uỷ trung ương cao nhất của đất nước. Tướng mà khẩu khí như vậy thì còn kiểm tra xử lý được ai đây (?)

http://vitalk.vn/threads/trung-tuong-ve-huu-nhuc-ma-csgt-lam-nhiem-vu-co-giam-doc-tui-bay-tao-con-cach-chuc-duoc.2646636/ Nguồn FB : Nguyễn Văn Quynh

Tác giả